top of page

Módulo Administración

FLEET MANAGEMENT

 

Proposem diferents Mòduls de servei, encara que el Client els podrà personalitzar:

“Tenim en compte la responsabilitat assumida pels nostres Clients i els riscos derivats d'ella.”

Mòdul Q-TYK

"El control i seguiment d'accions en determinats moments del cicle de vida d'un contracte evita desviacions pressupostàries."

Mòdul Administració

Mòdul Driver Support

 "L'èxit de la gestió de flota passa pel suport al conductor en el dia a dia.”

Mòdul Full Service + TCM

El coneixement del cost real de la flota i la mobilitat dels conductors permet pendre decisions adequades per al control del mateix.

Marcar la traçabilitat de la flota, proporciona informació valuosa per a la contractació futura.

 

Aquest mòdul conté els tres anteriors i s'amplia amb la incorporació del TCM.

QUANTYK Business Solutions - Jordi de Sant Jordi, 31 - Barcelona 08027 - Tel. 931 999 201 - info@quantyk.com - Legal

bottom of page