top of page

QUANTYK desenvolupa els seus serveis per aconseguir els següents objectius:

 

 

  • REDUCCIÓ DE RISC ECONÒMIC que comporta la utilització d'una flota de vehicles, mitjançant la maximització del control i l'anàlisi del seu comportament.

 

 

  • CONTROL I REDUCCIÓ DE COSTOS, mitjançant l'anàlis continu i el treball en equip amb els diferents proveïdors dels nostres Clients (Operadors de renting, fabricants, companyies d'assegurances).

 

 

  • MÀXIMA REDUCCIÓ DE RECURSOS dels nostres Clients dedicats a la gestió de la flota, així com d'altres àrees en què intervenim.

 

 

  • ROBUSTESA DE LES DADES, que permeti pendre decisions adequades.

 

 

QUANTYK es converteix en el seu departament de Gestió de flota, assignant a cada Client un equip constituït per:

 

  • Tècnic especialista en gestió de flota

  • Departament de Gestió i Administració

  • Departament de consultoria

QUANTYK Business Solutions - Jordi de Sant Jordi, 31 - Barcelona 08027 - Tel. 931 999 201 - info@quantyk.com - Legal

bottom of page