top of page

GLOBAL CONSULTING: International Fleet.

 

 

Aquest servei va dirigit a flotes Internacionals.

 

El control y centralizació de la informació de la flota a nivell internacional cada vegada te més protagonisme.

 

La parametrització de la informació per diferents criteris i obtenir la traçabilitat del comportament de la flota per obtenir anàlisis qualitatives, permet pendre decisions més encertades.

 

Mitjançant eines desenvolupades per QUANTYK i gestionades per els nostres tècnics especialistes en Fleet Management , oferim el servei de Global Consulting.

 

Els usuaris accedeixen a una plataforma construïda per QUANTYK, per carregar les dades de la flota.

 

QUANTYK treballa la informació i lliura un Dashboard de la flota, amb la freqüència que estableixi el nostre Client. Aquest dashboard té la capacitat de segmentar la información per múltiples criteris (País, Regió, Operador de Renting, Fabricant de vehicles, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

QUANTYK Business Solutions - Jordi de Sant Jordi, 31 - Barcelona 08027 - Tel. 931 999 201 - info@quantyk.com - Legal

bottom of page