top of page

IT TOOLS

 

Disposem de diferents Mòduls de Servei, totalment personalitzables i adaptables als processos de la seva empresa:

SOFTWARE ESPECÍFIC DE GESTIÓ DE FLOTES

 

Q-TYK es un Software d'accés web específicament desenvolupat per controlar els riscos econòmics així com la interactuació amb els diferents proveïdors.


Actua des de dos punts de vista:

 • Gestió

 • Anàlisis

INTERNATIONAL FLEET

 

QUANTYK ha construït una plataforma per recollir la informació relativa a la flota que  un Client utilitza en diferents països.

 

LEANCAR extreu la informació oculta que hi ha després totes les dades de la flota, aconseguint:

 

 • Predir desviacions de tresoreria

 • Identificar tendèncias y comportaments de la flota, en base a diferentes criteris

 • Obtenir la trazabilitat de la flota

 • Pendre decisions de manera ràpida

 • Anàlisi tant prospectius com retrospectius

 • Automatizació de work-flows

 • Automatizació de reporting consolidat o segmentat per diferents criteris

 

CRM: SOFTWARE DE GESTIÓ COMERCIAL

 

Eina desenvolupada tenint en compte la funcionalitat per:

 • El comercial

 • El director de vendes

 • El fabricant (si escau)

 

Disposarem d'informació clara i concreta sobre:

 • L'evolució comercial

 • Mercat (presència de fabricants)

 • Perfil de las empreses en què tenim més "encert",etc.

 

Potent generador d'informes personalitzats que estalviaran molt temps de reporting.

SOFTWARE ESPECÍFIC DE GESTIÓ D'ACTIUS

 

Solució d'accés web de control y gestió d'actius, que aporta les eines necessàries per a dotar de capacitat al sistema.

 

El resultat del projecte és que tindrà el control i  la informació de l'evolució dels actius, podent obtenir informació de forma estructurada i filtrada per multitud de criteris.

 

QUANTYK Business Solutions - Jordi de Sant Jordi, 31 - Barcelona 08027 - Tel. 931 999 201 - info@quantyk.com - Legal

bottom of page