top of page

FLEET SERVICES

 

Proposem diferents Mòduls de servei, encara que el Client els podrà personalitzar:

CONSULTORIA

 

"Les oportunitats de millora hi són. El repte consisteix a reconèixer-les com a tals"

 

QUANTYK ha desenvolupat els processos i les eines adequats que ens permeten identificar aquestes oportunitats i definir els plans d'acció a dur a terme, tant en els processos dels nostres Clients con en la relació amb els Proveïdors, amb els quals interactuem en la seva representació.

ESTUDIS DE MERCAT

 

"Cal conèixer la situació del Mercat en tot moment"

 

Benchmarking: Estudis de mercat en cada ocasió en què s'han de contractar vehicles.

 

CAR & FLEET POLICY

 

 Suport en la construcció de la política de cotxes de l'Empresa.

PROVEÏDORS: PROCESSOS DE COMUNICACIÓ

 

"La correcta y clara comunicació amb els proveïdors és de summa importància."

 

 

Establir processos de comunicació i registrar els continguts, ajuda a ambdues parts a interpretar correctament els requeriments.

 

QUANTYK Business Solutions - Jordi de Sant Jordi, 31 - Barcelona 08027 - Tel. 931 999 201 - info@quantyk.com - Legal

bottom of page